top of page

BORNOVA ÇOCUK DÜNYASI

Çocuk müzeleri anlayışı, birlikte yapmaya, dokunmaya, etkinlikler üreterek öğrenmeye dayalıdır. Çocuk, merkezdedir. Çocuk müzelerinde çocukların sesi duyulur.

Bornova Çocuk Dünyası bu fikirle yola çıkılarak öncelikle çocukların fikirsel ve bedensel özgür oldukları nitelikli ve güçlü bir sosyal alan olarak tasarlanmıştır. Özellikle farklılıkların eğitime katılması anlayışının, çocukların öğrenme ve öğretimine olan katkısı tartışmasızdır. Bu bağlamda bu müzelerin ziyaretçileri ve yapısal olarak sergileme biçimleri klasik müze anlayışının ötesine gitmelidir. Çocuklar burada bilgiyi kendileri oluşturmaktadırlar. Bornova Çocuk Dünyası farklı yaş ve kültür birikimlerinden gelen çocuk ve ergenlerin öğrenme yaşantılarına katkıda bulunabilen, beş duyuya hitap eden, çocuklara hayal güçlerini kullanarak oyun, deney, aktivite olanakları sunan ve yaşadıkları toplumdaki mevcut kaynakları çok yönlü olarak kullanmalarını sağlayan alanlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu müzede çocuklar sadece ziyaretçi değil, aynı zamanda sergilerin oluşturucuları ve özellikle tema odaklı sergilerin sunum biçimlerinin geliştiricileridirler. Çocuğun bireysel hareket ederek kendine güven duymasını, sosyal iletişimini güçlendirmesini, çevresine karşı olan duyarlılığını arttırabilmesini teşvik etmektedir. Bütün bu nedenlerle tasarım her yaştan çocuk bireylerin içinde özgürce dolaşabildiği cümbüşlü bir etkinlik alanı üzerine kurgulanmıştır.

KATEGORİ

Müze

YER

İzmir Bornova

YIL

2016

bottom of page