top of page

ÇUKUROVA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

Proje, Çukurova bölgesinin çok katmanlı kültürel ve sosyal yapısından yola çıkılarak nitelikli idari ve kamusal mekan kurgusu arayışı üzerinden tasarlanmıştır.

Yapının kentle ve kent ormanı ile kurduğu ilişki alışılagelmiş devlet-kentli zıtlığını ortadan kaldırmakta ve bütünleştirici bir rol oynamaktadır.

Yapı mevcut doğal çevrenin içinde bulunması nedeniyle, az katlı olarak çözümlenmekte ve halkla ilişkili olan ofis birimleri, kültür merkezine ait konferans ve toplantı salonları topografya  altında çözümlenerek bütünlük sağlanmaktadır. Bu sayede dinamik bir iç-dış mekan harmonisi yakalanmaktadır. Alanda mevcut ağaçların çoğu korunmakta ve kamusal alan zenginliğine katkı sağlamaktadır.

Farklı kotlarda oluşturulan kent meydanı ve kent terası, Türkmenbaşı Bulvarını kent ormanına bağlayan ara mekanlar olarak tasarlanmaktadır.

Ana ofis kütlesinin doğu batı aksı üzerine kurgulanan geometrisi ve konumlandırılışı, yapının kente yaklaşmasında etkili bir görünüm sunmaktadır. 

Kent ormanına bakan ofis cepheleri ,  zemin katta düzenlenen ve topografya altına gömülen birimler ve düşük avlular, çağdaş ve zengin çalışma ortamı sunarken  aynı zamanda doğal iklimlendirme ve doğal aydınlatmaya  imkan sağlamaktadır . Yapıda doğa dostu malzemeler kullanılmaktadır.

Yapının kent meydanına bakan şeffaf cephesinde oluşturulan galeri boşluğu ana sirkülasyonu sağlarken bir taraftan da çalışanlar için sosyalleşme mekanı olarak işlevlendirilmektedir. Aynı aks yapıya farklı kotlardan ulaşımı da sağlamaktadır. Bina içerisinden ulaşımı mümkün olan kültür merkezi  meydana bir cephe vererek belediye yapısından özelleşmiş bir girişe sahip olmaktadır.

Çukurova Belediyesi Hizmet Binası olarak tasarlanan bu yapı,  nitelikli kamusal ve işlevsel mekanlar türetirken asıl olarak devlet ve kentli, doğal ve yapılı arasında bir tampon bölge olarak var olmaktadır.

KATEGORİ

Kamusal Kullanım,Ofis

YER

Adana

YIL

2011

bottom of page