top of page

KEPEZ BELEDİYESİ KONGRE VE SERGİ MERKEZİ

Çevresel ve iklimsel koşullar gözetildiğinde Kepez Belediyesi Kongre ve Sergi Merkezi yapısı kendi çevresini ve dış mekanlarını oluştururken kent görünümünü de değiştirecek biçimde tasarlanmıştır. Yapı, kente ait kavramların bir araya geldiği, simgeleştiği bir kent ikonu olarak tasarlanmıştır. Kongre ve Sergi Merkezi kent silüetinde konumlandırdığı noktada bir landmark oluşturmaktadır. Zemin yapay bir topoğrafya ile yeniden kurgulanmış olup, tüm peyzaj içinden ayrışarak yükselmektedir. Arazinin doğal kotları yeniden organize edilerek oluşturulan alt zemin bağlantısı hem çok amaçlı salonlara bağımsız bağlantı oluşturmakta hem de düzenlenmiş olan açık kamusal alanların ölçekli bir fiziksel çevre olarak mekana yansıması sağlanmıştır. Yapı, kent yaşamına katılımı ve kamusal alan kullanımı ile de farklılaşmaktadır. Şekillendirilen peyzaj içinde oluşturulan saçaklı mekanlar, yaz sıcağının gölgelikli, kış soğuğunun kuytu kaçış mekanları olmanın yanı sıra, çeşitli açık alan aktivitelerinin yeraldığı kullanım alanlarıdır. İç mekan düzenlemesinde, ihtiyaç programında belirtilen salonlar ve sergi alanlarının görsel vee işlevsel bütünlüğünün sağlanması kurgunun temel unsurlarıdır. Dolaşım sistemi ve işlevlerde gerçekleştirilen kademelenme, kitle içinde ve dışında ölçekli bir fiziksel çevre olarak mekana yansımaktadır. Zamansal ve işlevsel çerçevede bağımsız kullanımlara yönelik yaklaşım ve erişimler oluşturulmuştur. Birbirinden farklı amaç ve zamanlarda kullanımı söz konusu olan iki önemli işlev(çok amaçlı salon, nikah salonu) farklı kotlarda düzenlenmiş giriş meydanı ve allesi ile görsel zenginlik sağlanmaktadır.

KATEGORİ

Kültürel

YER

Antalya

YIL

2011

bottom of page