top of page

KIRŞEHİR GEZEGENEVİVE KÜLTÜR

PARKI

Gezegenimizdeki her kültür gökyüzünü izlemiş ve gezegenlerin, Ay’ın, Güneş’in ve yıldızların yıl boyu yaptıkları karmaşık hareketleri merak etmiştir. Dünyadaki en eski gözlemevlerinde teleskoplar yoktu, buralar, gökyüzünü gözlemleme noktaları olduğu kadar kültürel ikonlardı. Tıpkı Cacabey Medresesinde olduğu gibi astronomi bilimi kültürün ve sosyal yaşantının hep bir parçası olmuştur.

YAKLAŞIM

Kırşehir Gezegen evi bu fikirle yola çıkılarak, merak ve keşfin üst seviyede yaşandığı, bilimin üretildiği, kentlinin keşfettiği ve üretime katıldığı, paylaştığı, nitelikli ve güçlü bir kamusal alan olarak tasarlanmıştır. Kendini bir kent parkı olarak var ederek bu güçlü bilimi kent hayatının bir parçası haline getirmeyi amaçlamıştır.

Bilim ve toplumun birbirlerine karşılıklı nüfuz etmeleri ölçüsünde yapı, bilimin ulaşılmaz olgusunu yerle bir ederek ve kamunun sınırsız kullanımını destekleyerek bilim ve keşif kavramlarını toplumun günlük yaşayışına entegre etmektedir. Yaratılan bu kamusal alan sosyal ve kültürel ölçütlerde herhangi bir ayrım gözetmeksizin herkesi kucaklamakta ve onları yapının asıl sahipleri kılmaktadır. Böylece kamusal alanda üretilen ve paylaşılan bilim toplumsal örgütlenmenin bir aracı haline gelmektedir.

KATEGORİ

Müze,Kentsel Tasarım

YER

Kırşehir

YIL

2016

bottom of page