top of page

ŞEHİTKAMİL SANAT MERKEZİ

İnsan çevresine sanat aracılığı ile baktığında gerçekliğin farkına varacak ve nasıl bir çevrede yaşadığını, yaşamını nelerin çevrelediğini algılayacaktır.

Şehitkâmil Belediyesi sanat merkezi bu fikirle yola çıkılarak sanatın üretildiği ve doğal bir karşılaşma ile seyircisiyle buluştuğu, seyircinin sanat üretimine katıldığı nitelikli ve güçlü bir kamusal alan olarak tasarlanmıştır.

Sanatla toplumun birbirlerine karşılıklı nüfuz etmeleri ölçüsünde yapı, kamunun sınırsız kullanımını destekleyerek, sanat kavramını toplumun günlük yaşayışına entegre etmektedir. Yaratılan bu kamusal alan sosyal ve kültürel ölçütlerde herhangi bir ayrım gözetmeksizin herkesi kucaklamakta ve onları yapının asıl sahipleri kılmaktadır. Böylece kamusal alanda üretilen ve paylaşılan sanat toplumsal örgütlenmenin bir aracı haline gelmektedir.

Yörenin temel yaşam alanı olan "hayat" kent ölçeğinde kamusal bir kimlik kazanarak Gaziantep'in çok katmanlı sosyal ve kültürel yapısına bir altlık oluşturmaktadır. Program elemanlarının hayat etrafında ve farklı kotlarda kurgulanması bu alanın kent belleğinde canlı bir iz olarak kalmasını sağlamaktadır. Sadece sanatçının değil, kentlinin de kendini sanat üretimi içinde bulacağı bu sosyal merkez, özellikle kadının toplum içindeki saygınlığının artmasını hedeflemektedir. Atölyelerde yapılan üretim ile kendini ifade edebilecek ve kent yaşamına güçlü bir katkıda bulunabilecektir. Hayat ile ilişkili atölyeler, sergi alanları, açık hava sineması gibi fonksiyonlar kadının sosyal ve kültürel konumunu iyileştirici unsurlar olarak ortaya konulmaktadır.

KATEGORİ

Kültür Merkezi

YER

Gaziantep

YIL

2016

bottom of page