top of page

UŞAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

Genel çıkış noktası:

Kentsel dönüşüme başlangıç noktası olmayı gözeten yapıyı; sürdürülebilirlik ilkesine bağımlı bir landmark olarak kurgulamak.

Tasarım ilkesi:

Landmark olarak kurgulanan yapı ile kentsel dönüşüme davet

Landmark ilkeleri:

Su izinin referans verdiği meydan ve bu meydanın tasarım konsepti bağlamındaki sürekliliği. Önerilen sürekli meydan kurgusuna paralel olarak; sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda; yetersiz ağaç popülasyonunun güçlendirilmesi.

Tarihsel doku-kentsel dönüşüm ve yaklaşım biçimleri:

Yarışma alanının kentsel dönüşüme başlangıç noktası olma durumu esastır. Bu yaklaşım, tasarım kararlarını 4 temel biçimde etkilemiştir. binanın tasarım alanı içinde yola paralel konumlanması sürekli bir meydan yaratma fikrini desteklerken, kent ve insan arasında kentsel dönüşüme tanıklık eden bir ara kesit oluşturma anlayışı benimsenmiştir. Yapının kent kurgusuna referans veren farklı kollardaki toplanma noktaları; bina içinde yine farklı kotlarda tasarlanmış kat bahçeleri ile vurgulanarak, yeşil akışının bina içinde sürekliliği sağlanmıştır. yapının rekreasyon alanı ile olan etkileşimi, farklı kotlarda düzenlenmiş açık ve yarı açık seyir terasları ile güçlendirilmiştir.

Suyu bir sınır elemanı olarak kullanmayıp, onu meydanın içinde bir güverte rolüne büründürmek yaklaşımın ilk adımı olarak tanımlandırılmıştır. Bu güvertenin bir sahne olma durumu, yapıda tasarlanan amfi merdivenleri ile desteklenmiştir.

KATEGORİ

Kamusal Kullanım,Ofis

YER

Uşak

YIL

2012

bottom of page