top of page

VAN İPEKYOLU BELEDİYESİ

Her şeyi yeniden tanımlamak zorundayız.
İnsan olmak ne demektir'den başlayarak...

Slavoj Zizek

Habermas'a göre eşitlik, insan hakları ve adalet kavramlarının ortaya çıkışı, politik sorunların akılcı tartışıldığı yer olan kamusal alanlar sayesinde olmuştu. Halk alanında bir çeşit akılcı fikir alışverişi ve eleştirel tartışma normu kılavuzdu ve kişinin tartıştığı fikirlerin gücü kişinin kimliğinden daha önemliydi.

Van İpekyolu Belediyesi Hizmet Binası bu fikirle yola çıkılarak öncelikle nitelikli ve güçlü bir kamusal alan olarak tasarlanmıştır. Devletle toplumun birbirlerine karşılıklı nüfuz etmeleri ölçüsünde yapı, kamunun sınırsız kullanımını destekleyerek belediye kavramını toplumun günlük yaşayışına entegre etmektedir. Yaratılan bu kamusal alan sosyal ve kültürel ölçütlerde herhangi bir ayrım gözetmeksizin herkesi kucaklamakta ve onları yapının asıl sahipleri kılmaktadır. 

KATEGORİ

Kamusal Kullanım, Ofis

YER

Van

YIL

2015

bottom of page